Veri ’den “Bilgi” ye Bir Keşif Yolculuğu: “Veri Madenciliği”

İnsan’ın bir tüketici veya kullanıcı olarak çevresiyle etkileşimi artık sadece ihtiyaç bağlamında gerçekleşmiyor. Gün geçtikçe bu etkileşim arz-talep denklemiyle açıklanamayacak derecede de karmaşıklaşıyor. Artık pazarlama...
Devamı0
Share